Aangifteformulier lichamelijk ongeval


Een ongeval tijdens de Hockey - ☹

Het ongeval aangifteformulier van de Vlaamse Hockey Liga invullen. Aangifteformulier lichamelijk ongeval

Het geneeskundig getuigschrift laat je binnen de 48 uur invullen door de geneesheer.

Je betaalt op dat moment zelf de kosten van het doktersbezoek. Deze worden achteraf terugbetaald door Belfius.

Stuur per mail het ingevulde aangifteformulier zo snel mogelijk naar Belfius: mailto: pci.aangifte-constat@belins.be 

De afhandeling van uw dossier gebeurt vanaf nu rechtstreeks met Belfius.

Na ontvangst van het aangifteformulier zal Belfius u het nummer van uw dossier meedelen.

Alle bijkomende onkostennota’s en verslagen kan u best onmiddellijk overmaken aan Belfius zodat zij, als het dossier volledig is, tot betaling kunnen overgaan.

Er is altijd een franchise van 25 € per ongeval. Indien er geen tussenkomst is van het ziekenfonds, komt Belfius tussen, tot het bedrag voorzien in de tarieven van het RIZIV barema (1x).

Indien er tussenkomst is van het ziekenfonds, legt Belfius het verschil bij tussen de tussenkomst van het ziekenfonds en 1x het tarief van het RIZIV barema.

Voor niet voorziene kosten in het RIZIV barema komt Belfius tussen tot maximum 1.250 €, met inbegrip van kosten voor kinesitherapie en hartfalen.

 

In toepassing van de wet moeten artsen en ziekenhuizen patiënten of hun ouders vragen om de gewone prestaties te betalen en een getuigschrift voor de verstrekte hulp voor terugbetaling via ziekenfonds aan hen te bezorgen.

Op vertoon van de stavingstukken en van de afrekening van het ziekenfonds vergoedt Belfius haar tussenkomst op de door de rechthebbende gewenste wijze (rekeningnummer).

 

Het slachtoffer (of de ouders) hebben vrijheid van keuze van arts of ziekenhuis ongeacht welke dokter of ziekenhuis de eerste verzorging heeft toegediend.

*************************

Royal Hermes Hockey

Secretary