Beste leden, sympathisanten en vrienden van Royal Hermes Hockey Ronse,

 

De Club heeft de start van het nieuwe seizoen niet gemist op sportief vlak. Bovendien blijft ons ledenaantal toenemen. Wekelijks schrijven we nieuwe enthousiaste leden in en dit in alle leeftijdscategorieën, van de allerkleinsten tot  volwassenen.

Er zit dynamiek in Royal Hermes Hockey Ronse ! Wij zijn als comité dan ook heel trots om onze projecten voor de toekomst met jullie te delen :  Hermes 2.0.     

Meer lezen? Klik hieronder op "Lees Meer"


Hermes 2.0  - Vooronderzoek van het terrein

 

In augustus stuurden wij een belangrijke newsletter met de aankondiging van ons project Hermes 2.0. Nog niet gelezen? Echt de moeite waard want daarin legden we onze plannen van het ambitieuze project Hermes 2.0 voor: een zeer grondige renovatie van onze infrastructuur met in het bijzonder het omturnen van het huidige terrein naar een volwaardig waterveld.

Het zal velen onder jullie wellicht niet zijn ontgaan dat het terrein er tijdens het zomerreces op een aantal plaatsen “beschadigd – lees: gaten” bijlag. Dit had evenwel een zeer goed reden. Vooraleer met de heraanleg van het terrein te starten, wilden we zeker zijn hoe het met de huidige ondergrond en drainage is gesteld. Niets aan het toeval overlaten dus! We deden hiervoor een beroep op de specialisten van ERCAT (European Research Centre for Artificial Turf), verbonden aan de UGent om het  vooronderzoek uit voeren.

         

ERCAT bezorde ons begin september het einrapport ivm de staat van ons huidige terrein. Hun analyse stelt ons nu in staat om de juiste beslissingen te nemen aangaande de uit te voeren werken om

  • (1) Ervoor te zorgen dat het drainagesysteem naar behoren werkt en het terrein niet in een zwembad verandert bij hevige regen.
  • (2) Voor het beste type ondergrond te kiezen die een duurzaamheid garandeert, waarbij we enkel het tapijt om de 10 jaar moeten vervangen. 

Het terrein werd ondertussen, voor de start van het seizoen, vakkundig hersteld door Sportinfrabouw. De sportieve prestaties ondervinden er geen hinder van!

 

Hermes 2.0  - Ondertekening van het contract!

 

Met de know-how van het voorondezoek op zak, gingen we in onderhandeling met 4 bedrijven, gespecialiseerd in de (her)aanleg van hockeyterreinen. We gaan « opnieuw » in zee met Sportinfrabouw (ook het huidige terrein werd indertijd door Sportinfrabouw gelegd) om van het huidige terrein een volwaardig waterveld te maken.

Het definitieve contract werd getekend op vrijdag 29 september 2017. De effectieve werken vangen aan mid-mei 2018 en de oplevering is voorzien voor mid-augustus 2018. De zomerstages van augustus 2018 zullen de « doop » betekenen voor het spikspinternieuwe waterveld !    

Kostenplaatje van de vernieuwing van het terrein : 450.000 € (neen, er staat geen 0 teveel…) In latere communicaties die binnenkort volgen, zullen wij dan ook een oproep lanceren  om dit ambitieuze project Hermes 2.0 financieel een extra duwtje in de rug te geven. Dit kan zowel vanuit een professionele activiteit via sponsoring als via een privé gift, etc. Samen bouwen we meer dan ooit  aan de Club waar onze kinderen en alle andere leden week na week spelplezier beleven!  Zoals gezegd: binnenkort meer hierover!

Velen onder jullie vragen zich wellicht af waarom de Club beslist heeft om het huidige terrein te vernieuwen in plaats van een tweede terrein aan te leggen.
De redenen hiervoor zijn de volgende :

  • (1) Aan de aanleg van een volledig nieuw terrein is een kostenplaatje van 700.000€ verbonden – een investering die onze Club op dit moment moeilijk kan dragen.
  • (2) Investeren in een volledig nieuw terrein betekent dat het huidige terrein voor langere tijd in slechte staat blijft.
  • (3) De Club kan nog verder groeien in ledenaantal vooraleer een tweede veld een absolute noodzaak wordt – het sportief zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat, mits schuiven van bepaalde trainingsuren en opwarmingsmomenten, zowel trainingen als matchen vlot zullen verlopen.
  • (4) Echter, wanneer we als Club eenzelfde dynamiek aanhouden, behoort het aanleggen van een tweede veld tot een project voor de nabije toekomst!
  • (5) De aanleg van een half terrein behoort ook de mogelijkheden om de huidige en toekomstige groei van de Club te ondersteunen.

 

Hermes 2.0  - Nieuwe verwarmingsketel!

 

Na 25 was ook onze verwarmingsketel aan vervanging toe. Onze oudere leden zullen zich ongetwijfeld nog de vorige installatie herinneren? Met het oog op een vermindering van onze ecologische voetafdruk door ons energieverbruik te optimaliseren hebben we geopteerd om een Hoogrendement-Viesmann-Verwarmingsketel te laten installeren. 

 

 

Comité – nieuwe functie van Vice-Voorzitter

 

Zoals eerder aangegeven kent onze Club een nooit eerder gezien groei. Getuige hiervan onderstaande grafiek.

Groeien als Club is één ding,maar ervoor zorgen dat elk lid de juiste omkadering krijgt is een ander ding. Vanuit die bezorgdheid besloot het Comité om een nieuwe functie te creëren. De Vice-Voorzitter – Jeanne Gilleman -  zal erop toezien dat het evenwicht tussen groei en de juiste omkadering gewaarbord blijft.

We sleutelen op dit moment aan de invulling en de versterking van de sportieve cel. Tot er ook daar een nieuwe structuur en samenstelling tot stand komt, blijft Jeanne haar rol opnemen als sportief co-directeur aan de zijde van Magali Demeyere.

Samenstelling van jullie RHH team (bestuursleden met foto).